06-12398701 info@sandradieben.nl

Tarieven

VERGOEDING, TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

De behandeling door de seksuoloog wordt op dit moment niet vergoed vanuit de basisverzekering. Hieronder geef ik jouw mogelijkheden.

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een aantal gesprekken bij een seksuoloog. Je kunt zelf nagaan of jouw verzekeringspakket daar recht op biedt. Binnen de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Als je geen aanspraak kunt of wilt maken op een vergoeding dan betaal je de gesprekken zelf.

Het tarief voor een consult is 115 Euro. Een consult duurt 60 minuten.

Meer weten?

Lees hier de informatie van de NVVS over vergoedingen.

Algemene betalingsvoorwaarden

Mijn betalingsvoorwaarden zijn conform die van mijn beroepsvereniging.

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de seksuoloog NVVS (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vrijblijvende kennismaking?

Vraag jij je af of de behandeling wat voor je is?